Widzimy się 7 października o godz. 12.00 - na Polanie Sportowej w Szczecinie

POPRZEDNIE EDYCJE

IV biegu Pogoń Raka

04.10.2020

INFORMACJE WSTĘPNE:

 • Termin zawodów: 04.10.2020 - niedziela
 • Miejsce startu i mety: Polana Sportowa w Szczecinie (Las Arkoński / Puszcza Wkrzańska)

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

 • 20.09.2020 godz. 24.00 - zamknięcie systemu rejestracji uczestników Biegu.
 • W dniu 3.10.2020: biuro wirtualne otwarte w Szczecinie od godz. 11:00–14:00
  przy ul. Jana Pawła II 42 – wejście od ul. Śląskiej I piętro
 • W dniu 4.10.2020:
  • 8:30 do 11:15 wydawanie pakietów (BIURO – Polana Sportowa ul. Siedmiu Młynów),
  • 11:30 - zamknięcie listy startowej biegu głównego,
  • 12.00 - Start Ostry do Rajdu Głównego (5 km pętla)
  • 14:00 - zamknięcie trasy

NAGRODY

 • gwarantowane medale pamiątkowe i buff (komin) dla wszystkich zarejestrowanych do 20.09.2020r.
 • puchary za miejsca I-III w Kategorii OPEN K i M

Pakiet zawiera: (numer startowy, medal z odlewu na mecie, buff (komin)).
UWAGA!!! od daty 20.09.2020 brak możliwości rejestracji elektronicznej lub po przekroczeniu 600 zarejestrowanych uczestników

BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w wirtualnym biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną oraz zgodę opiekuna prawnego jeśli są w wieku poniżej 18 roku życia, warunkiem udziału w biegach jest złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach, zgodę na wykonywanie i upublicznianie zdjęć w celu promocji biegu, podpisanie zgody RODO.

Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności prawnej, uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych oraz służb medycznych, zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy pod opieką opiekuna prawnego, zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie biegu, do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.