znajdź nas na Facebooku

AKTUALNOŚCI / KOMUNIKATY

ZAPISY NA BIEG ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE!!!

III Bieg "Pogoń Raka"

Szczecin 05.10.2019

Już 5 października 2019 roku w sobotę, w samo południe z Polany Sportowej w Puszczy Wkrzańskiej wystartuje trzeci pięciokilometrowy bieg „POGOŃ RAKA”. Celem wydarzenia jest promowanie aktywnego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego, a także budowanie świadomości raka płuca oraz potrzeby regularnych badań profilaktycznych.

obraz do 3 edycji biegu

Eksperci od dawna alarmują, że rak płuca jest pierwszą przyczyną zgonów wśród Polaków. Zwykle nie daje wczesnych objawów, a niestety późno wykrywany, nie ma dobrych rokowań. Jak ustrzec się przed tym nowotworem? Główną przyczyną występowania raka płuca jest palenie tytoniu, jednak mało kto wie, że problem ten dotyka nie tylko palaczy. Dlatego odpowiedzią jest kompleksowa profilaktyka! Prowadzenie aktywnego trybu życia wolnego od dymu tytoniowego oraz poddawanie się regularnym badaniom może uchronić nas przed rakiem płuca. Właśnie do kształtowania takich postaw zachęcać będą organizatorzy biegu POGOŃ RAKA.

obraz do 3 edycji biegu

W tym roku na uczestników zostanie przygotowanych 600 pakietów startowych.
Podobnie jak przy dwóch poprzednich edycjach, na wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg, będą czekały oryginalne medale okolicznościowe, a także nagrody. Kibice z kolei będą mogli zajrzeć m.in. na stoisko edukacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej, gdzie możliwe będzie wykonanie pomiaru wydolności płuc (badanie spirometryczne), a także pomiaru stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu u osób palących. Dostępne będą również materiały edukacyjne dotyczące szkodliwości palenia tytoniu. Młodsze dzieci, który przyjdą na bieg z rodzicami mogą liczyć na konkursy z drobnymi nagrodami.

Trasa Biegu:

trasa biegu

Program Biegu:

Termin: 5 października 2019 r.
Miejsce: Polana Sportowa, Puszcza Wkrzańska

 • 8.00-11.00 - wydawanie pakietów startowych
 • 11.30 - zamknięcie listy startowej biegu
 • 11.30-11.45 - rozgrzewka przeprowadzona przez trenera
 • 12.00 - start biegu (pętla 5 km)
 • 13.00 - poczęstunek regeneracyjny
 • 14.00 - wręczenie nagród OPEM kat. M i D (miejsca 1- 3)
 • 14.15 - losowanie dodatkowych nagród dla uczestników

Przez cały czas trwania imprezy działa miasteczko edukacyjne, możliwość zbadania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, wykonania spirometrii, profilaktyka antynikotynowa, rozdawane są broszury wydane przez Stowarzyszenie i ulotki MZ z serii „Badam się, mam pewność”.

Organizatorzy

logo Stowarzyszenia
logo Klub Biegowy DZIK

Regulamin III Edycji Biegu "Pogoń Raka"

 1. CEL ZAWODÓW:
  • Popularyzowanie zdrowego trybu życia, wolnego od tytoniu,
  • Zachęcanie do regularnych badań profilaktycznych,
  • Przypomnienie, że listopad jest Światowym Miesiącem Świadomości Raka Płuca,
  • Promocja Miasta Szczecin,
  • Promocja Województwa Zachodniopomorskiego,
  • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej,
  • Popularyzacja biegów rekreacyjnych, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia,
  • Rozwijanie przełajowych imprez biegowych w woj. Zachodniopomorskim.
 2. ORGANIZATOR i KONTAKT:
 3. TERMIN, MIEJSCE I NAZWY:
  • Zawody odbędą się w dniu 5.10.2019 r. w miejscowości Szczecin, woj. Zachodniopomorskie
  • START i META biegu: Polana Sportowa (przy osiedlu Głębokie – ul. Siedmiu Młynów)
  • TERMIN: 5.10.2019r. – START GŁÓWNY godz. 12:00 (dystans 5km w biegu przełajowego),
 4. TRASA:
  • Teren leśny i utwardzony, teren pagórkowaty, trasa w większej części przełajowa na pętli 5 kilometrowej.
   Pomiar czasu elektroniczny za pomocą chipów wiązanych do obuwia.
 5. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:
  • Termin zawodów: 05/10/19r. (sobota)
  • W dniu 4.10.2019 roku biuro otwarte w Szczecinie od godz. 14:00 – 19:30 przy ul. Jana Pawła II 42 – wejście od ul. Śląskiej 1 piętro
  • W dniu 5.10.2019 roku:
   8:30 do 11:00 - wydawanie pakietów ( BIURO – Polana Sportowa ul. Siedmiu Młynów),
   11:30 - rozgrzewka przez trenera,
   11:30 - zamknięcie listy startowej biegu głównego,
   12.00 - Start Ostry do Biegu Głównego (5km pętla),
   13:00 – Poczęstunek regeneracyjny,
   14:00 - wręczanie nagród OPEN kat. M i K (miejsca 1-3).
 6. UCZESTNICTWO:
  • W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy dokonają elektronicznego zgłoszenia i zgodne z regulaminem zobowiązują się do startu w biegu, start jest płatny. Zgłaszamy się za pomocą formularza umieszczonego na stronie organizatora https://www.biegpogonraka.pl/ lub https://www.kbdzik.pl - odnośnik POGOŃ RAKA
   (UWAGA: zapisy do biegu nie będą możliwe po 20.09.2019 r. oraz w biurze zawodów jeśli zostanie uzyskany limit startujących (o innych możliwościach powiadomimy)
  • Zapisów elektronicznych dokonujemy do dnia 20.09.2019 włącznie – każdy uczestnik w limicie 600 osób ma zapewniony medal, koszulkę okolicznościową.
  • Rejestracja i start w III biegu „Pogoń Raka” oznacza zgodę na wykonywanie zdjęć i wykorzystanie ich do celów promocyjnych imprezy, prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 5 października 2019 roku ukończą 15 lat.
 7. KATEGORIE:
  • OPEN Miejsca 1-3 M i K - BIEG GŁÓWNY
 8. NAGRODY:
  • gwarantowane medale pamiątkowe i koszulki dla wszystkich zarejestrowanych do 20.09.2019r.
  • puchary za miejsca I-III w Kategorii OPEN K i M
 9. OPŁATY:
  • do 14.08.2019r. – opłata wynosi 35 PLN,
  • od 15.08. – 20.09.2019 r. – opłata wynosi 40PLN,
  • Pakiet zawiera: (numer startowy, medal z odlewu na mecie, koszulkę techniczną do biegania, talon na posiłek),
  • UWAGA!!! od daty 20.09.19r. brak możliwości rejestracji elektronicznej lub po przekroczeniu 600 zarejestrowanych uczestników.
 10. BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW:
  • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną oraz zgodę opiekuna prawnego jeśli są w wieku poniżej 18 roku życia.
  • Warunkiem udziału w biegach jest złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach, zgodę na wykonywanie i upublicznianie zdjęć w celu promocji biegu, podpisanie zgody RODO.
  • Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności prawnej.
  • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych.
  • Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy pod opieką opiekuna prawnego.
  • Zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie biegu.
  • Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
  • Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  • zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
  • odbiór pakietów tylko osobiście przez zawodnika i opiekuna prawnego,
  • Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy (punkt stały oraz mobilny), co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie,
  • nagrody i puchary nie odebrane po zakończeniu zawodów przekazujemy na rzecz Organizatora Imprezy,
  • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz zmian,
  • Organizator podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.
- LICZMY NA WAS PODCZAS KOLEJNEJ EDYCJI -
- ZAPRASZAMY ZA ROK -
-->

SPONSORZY I PARTNERZY

Partnerzy imprezy:

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Wydarzenie swoim patronatem objęli:

Dofinansowanie biegu:

Pomorze Zachodnie
KARR
Społecznik

Nagrody ufundowali:

Wsparli nas:

Markom logo

O pierwszej edycji

Bieg POGOŃ RAKA, który udało nam się zorganizować 7 października 2017 r. w Lesie Arkońskim cieszył się od momentu uruchomienia zapisów bardzo dużym zainteresowaniem. 500 pakietów startowych rozeszło się na długo przed terminem biegu. Otrzymaliśmy wiele zapytań czy od osób pragnących pobiec „razem z nami” , czy jest możliwość zwiększenia ilości miejsc. Niestety bieg został zaplanowany na 500 osób i ze względów organizacyjnych i finansowych limitu tego nie mogliśmy przekroczyć. W rezultacie czynny udział wzięło dużo ponad 400 osób. Wiele z nich na bieg przybyło rodzinnie, jak również z kibicami. Ogólnie na polanie w Lesie Arkońskim gościliśmy prawie 1000 osób.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wsparcie naszej inicjatywy. Z dumą możemy powiedzieć, że w wydarzeniu wzięło udział ponad 500 biegaczy i drugie tyle osób im towarzyszących! Na miejscu pojawili się również dziennikarze lokalnych mediów, jak TVP Szczecin czy Polskie Radio Szczecin.

Wierzymy, że bieg stał się pierwszym krokiem do odczarowania raka płuca jako choroby nieuleczalnej. Możliwe to było, dzięki Państwa wsparciu. Mamy nadzieję, że inicjatywa Pogoń Raka okaże się również pierwszym krokiem w naszej przyszłej współpracy, przy kolejnych projektach.

czytaj więcej

O drugiej edycji

6 października 2018 roku (sobota) o godz. 12 wystartował II Bieg POGOŃ RAKA na dystansie 5 km organizowany przez Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin. Event ten nie tylko zachęcił do aktywnego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego, ale także budował świadomość dotyczącą raka płuca oraz zachęcił do regularnych badań profilaktycznych. W biegu wzięło udział poand 600 zawodników, zaś ilość ilość osób biorących udział w imprezie (zawodnicy + osoby towarzyszące) oceniamy na około 1800 osób.

Rak płuca w dalszym ciągu pozostaje pierwszą przyczyną zgonów wśród mężczyzn i kobiet. Późno wykrywany nie ma dobrych rokowań. Główną przyczyną występowania raka płuca jest palenie tytoniu, jednak mało kto wie, że problem ten dotyka nie tylko palaczy.

W poprzedniej edycji w biegu udział wzięło 500 zawodników.

Ku naszej jeszcze większej radości, w tym roku bardzo dopisała nam pogoda.

czytaj więcej

© 2018 Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin | projekt i wykonanie: Markom Szczecin